Over Gebr. Buijs Scheepsbouw

Gebroeders Buijs Scheepsbouw bv heeft een historie die teruggaat tot 1859. Daarmee is de werf één van de langst bestaande, nog onafhankelijke familiescheepswerven in Nederland.

 

Het begin van een familiebedrijf
In 1859 startte Jan Buijs op verzoek van zijn werkgever Van der Giessen zijn eigen bedrijf. Hij bouwde vissersschepen, roeiboeten en sloepen voor de zee- en binnenvaart. Na zijn overlijden in 1895 zetten zijn vrouw en zonen het bedrijf voort.

 

Crisis

Tussen 1920 en 1930 werd er op de werf weinig gebouwd. Het bedrijf had de overstap naar staal nog niet gemaakt, iets waar wel vraag naar was. Ook het vinden van goed personeel was in die periode lastig omdat de grotere werven veel aantrekkingskracht uitoefenden op jonge werknemers. Zo ook op de broers Cornelis Marinus en Arie Nicolaas Buijs. Beiden werkten in deze jaren bij Van der Giessen. Als gevolg van de crisis, eind jaren '20, werden de broers ontslagen en besloten ze in 1930 voor zichzelf verder te gaan bij scheepswerf Buijs. Zij bouwden vooral reddingssloepen voor vissers in Scheveningen, Katwijk en IJmuiden. In 1946 werden twee firmanten aan de directie toegevoegd: de zonen Steven en Jan Buijs. Hetzelfde jaar stapte het bedrijf over op de bouw van stalen schepen.

 

Innovatie en groei

De innovatie zette door: een nieuwe dienst van de firma Buijs was in 1959 het verlengen van binnenvaartschepen. Een gouden vondst, zo bleek, want in één jaar werden 22 schepen verlengd. De werf groeide: er kwam een loods, een schoeïng en een torenkraan. En mede daardoor werd in 1959 de eerste nieuwbouwopdracht binnengehaald: de bouw van een binnenvaartschip van 55 meter en 650 ton. Steven Buijs verzorgde zelf het tekenwerk. Gebroeders Buijs groeide verder en in de jaren '70 bouwde de werf onder meer coasters, mosselkotters en diverse binnenvaartschepen. In de jaren die erop volgden ook grote stalen jachten, marineschepen, bulbstevens en roeren.

 

Blikveld verbreed

Waar de werf tot begin jaren '90 vooral binnenvaartschepen en kustvaarders bouwde, is Gebroeders Buijs Scheepsbouw vandaag de dag een veelzijdige werf. Naast nieuwbouw voor reders en schippers is het bedrijf toeleverancier van grote, internationaal opererende scheepswerven. Voor deze bedrijven bouwen we secties en complete casco's voor onder meer jachten, marineschepen, tankers, vracht- en passagiersschepen. Ook voor de productie van onderdelen en het verrichten van vormwerk waarvoor zeer specifieke kennis en jarenlange ervaring noodzakelijk is kunt u bij Gebroeders Buijs Scheepsbouw terecht. 

Heeft u interesse?

Marten Buijs